De Adviesraad Sociaal Domein zoekt een nieuwe voorzitter

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert de gemeente Bunnik gevraagd en ongevraagd over de uitwerking van de wetten in het sociaal domein: de jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Na twee termijnen neemt de huidige voorzitter aan het eind van het jaar afscheid.  

Per december 2019 zoekt de ASD een nieuwe voorzitter.

De ASD is op zoek naar iemand die tegelijkertijd samenbindend en besluitvaardig is. Die iedereen van de raad aan bod en tot zijn recht laat komen. Een voorzitter met vergaderervaring, die verschillende ‘talen’ verstaat, kan balanceren tussen ruimte geven en strak sturen, die kan samenvatten en afronden. Iemand die overleg kan vertalen in actie: wie gaat wat wanneer doen?

Naar buiten toe moet de voorzitter de raad kunnen vertegenwoordigen, zowel naar de inwoners als naar  bestuurders. Communicatief en sociaal vaardig zijn vinden wij heel belangrijk.

Inhoudelijk vraagt het voorzitterschap om kennis van en een visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en een visie op de (veranderende) rol van de ASD binnen de gemeente. Iemand die eigen ervaringen heeft met het sociaal domein (persoonlijk en/of professioneel) heeft bij ons een streepje voor. Wij vinden ervaringsdeskundigheid erg belangrijk.

Praktisch

De ASD vergadert 10 keer per jaar in de avonduren. Daarnaast vraagt het werk zo’n twee dagdelen per maand. Soms zijn er activiteiten overdag. De ASD kan zich verheugen in professionele ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Leden van de ASD dienen woonachtig te zijn in de gemeente Bunnik en ontvangen een vacatievergoeding van 40 euro per maand.

Procedure

De voorzitter wordt benoemd op voordracht van een sollicitatiecommissie met twee leden van de ASD en een vertegenwoordiger van de gemeente. De gesprekken vinden plaats in week 44 en 45.

Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met voorzitter Ann Meijer (06 51101189 of annmeijer@hotmail.com).

We ontvangen uw motivatie en cv graag uiterlijk 23 oktober. Die kan per mail gezonden worden aan Birgit Belderbos: b.belderbos@bunnik.nl. 

 

In het Bunniks Nieuws van  9 oktober staat een artikel over dit onderwerp.

 

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt ook nieuwe leden

Onlangs hebben enkele leden afscheid genomen van de ASD, en de ASD is daarom op zoek naar inwoners van Werkhoven, Odijk en Bunnik die de raad komen versterken. Het werk blijft boeiend en belangrijk. Doe met ons mee! We hebben ieders bijdrage nodig!

Ervaringen delen? Interesse? Vragen? Meedoen? Lees meer over onze Adviesraad Sociaal Domein op deze site of mail ons op info@asdbunnik.nl voor een gesprek!

U kunt ook bellen met de voorzitter: Ann Meijer (06-51101189), met Leo Rijpstra (06-19451521) of Bettien Streng (030-6570957).