De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden.

Onlangs hebben enkele leden afscheid genomen van de ASD, en de ASD is daarom op zoek naar inwoners van Werkhoven, Odijk en Bunnik die de raad komen versterken. Het werk blijft boeiend en belangrijk. Doe met ons mee! We hebben ieders bijdrage nodig!

Ervaringen delen? Interesse? Vragen? Meedoen? Lees meer over onze Adviesraad Sociaal Domein op deze site of mail ons op info@asdbunnik.nl voor een gesprek!

U kunt ook bellen met de voorzitter: Ann Meijer (06-51101189), met Leo Rijpstra (06-19451521) of Bettien Streng (030-6570957).  

 

Ander nieuws:

Twee nieuwe leden, Annie Solf en Ad Böing, stellen zich voor op onder het kopje LEDEN

De ASD gaat onderzoeken hoe de toegankelijkheid van (delen van) het jaagpad vergroot kan worden voor mensen die gebruik maken van een rolstoel; in het kader van de omgevingsvisie.

?  De ASD maakt zich grote zorgen over de mogelijke opheffing van Krachtig Kromme Rijn. Een brief daarover aan de  gemeente is in voorbereiding.

?  De ASD heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de slechte staat van de bestrating van de Burgemeester vd Weijerstraat. Ze zijn blij dat de gemeente hun suggestie opvolgt om het trottoir van de Burg vd Weijerstraat op te knappen, zodat de toegankelijkheid van het winkelcentrum ook voor bewoners van Bunnichem verbeterd wordt.

?  Er wordt gewerkt aan een advies aan het college over de uitvoering van het verdrag van mensen met een beperking in Bunnik, Odijk en Werkhoven.