De Adviesraad Sociaal Domein geeft advies aan de gemeente Bunnik over wonen en zorg voor ouderen in 2030

De ASD heeft de gemeente Bunnik een ongevraagd advies gegeven over de invulling van de woonwens van ouderen. De ASD heeft dit advies opgesteld naar aanleiding van twee rapporten 'Oud en zelfstandig' en 'De derde levensfase' voor de landelijke overheid.

Uit deze rapporten blijkt dat er een gat is ontstaan tussen thuis en verpleeghuis. Daardoor  gaan ouderen vaker op zoek naar gemeenschappelijke woonvormen.  De ASD adviseert de gemeente om bij toekomstige bouwplannen ook deze vorm van wonen mee te nemen als mogelijkheid. Daarnaast is het van belang om het ook betaalbaar te houden zodat iedereen voor deze vorm van wonen in aanmerking kan komen.

 

Lees HIER het volledige advies